Angļu valodas stundu Bebru pamatskolā vada Amerikas vēstniecības darbinieki

Novembra sākumā Bebru pamatskolā viesojās Amerikas vēstniecības darbinieces – koordinatore Jane Postner (Community Liaison Office Coordinator), Latvijas starptautiskās skolas skolotāja Kimberly Callahan un tulkotāja Krista Kalniņa. Minētās personas piedalās skolēnu izglītošanas projektā un vada angļu valodas stundas dažādās Latvijas vietās sākumskolas skolēniem. Mūsu skolas apmeklējums arī bija iekļauts šajā projektā. Skolēni pulcējās vienkopus un ar priecīgu saucienu „Hello!” sagaidīja amerikānietes. Tālāk sekoja iepazīšanās un stunda varēja sākties. Skolēni darbojās grupās pa trim. Kopīgi tika noskaidrotas interesantākās un mīļākās vietas Bebru pagastā. Skolēniem īpaši tuva bija sava skola, biškopības un tēlnieka Jākobsona muzeji, Mežaparks, stadions un skeitparks. Bet viena grupa izvēlējās Kokneses pilsdrupas par skaistāko vietu Kokneses novadā. Katrai izvēlētajai vietai tika izveidots savs sauklis. No ieteiktajiem labākajiem saukļiem – kopīgs lēmums – „Lai dzīvo Bebri!”. Un tad sākās izvēlēto vietu aplicēšanas darbs grupās. Skolēni izveidoja gan skolu un stadionu, gan Mežaparka estrādi un medus burku. Arī Kokneses pilsdrupas bija to vidū. Strādājot kopā ar amerikānietēm, skolēni klausījās uzmundrinājumus un ieteikumus angļu valodā. Un tad nāca pats grūtākais un tajā pašā laikā visinteresantākais uzdevums: prezentēt savas izvēlētās vietas aplikāciju. Tas ,protams, bija jādara visai grupai kopā un angļu valodā. Prieks un gandarījums par labi paveikto darbu bija abpusējs. Ne tikai praktiskā darbošanās, bet arī dotā iespēja kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem mājvieta ir ASV un dzimtā valoda ir angļu valoda , bija pozitīvs piemērs skolēniem angļu valodas apguvē un pasaules izzināšanā. Skolēnu interese par ASV bija liela – par to liecināja skolēnu dažādie jautājumi, ko viņi uzdeva amerikānietēm stundas beigās. Un tad sekoja kopīga fotogrāfēšanās un skolēnu pateicības dziesma angļu valodā.