Sniedz informatīvu atbalstu Latvijas mājražotājiem un mazajiem ražotājiem

Vairākus mēnešus sociālajos tīklos darbojas projekts „Latvijas Mājražotāji”, kurā pircējs tiek informēts par Latvijas mājražotājiem un mazajiem ražotājiem, mudinot iegādāties viņu produktus un aktualizējot informāciju par dažādiem pasākumiem un nozari.

Projektā„Latvijas Mājražotāji” apkopojam ne tikai mājražotājus vistiešākajā nozīmē, bet arī amatniekus, zemnieku saimniecības, kooperatīvus, mazus pārtikas ražošanas uzņēmumus, mājas aldarus un vīndarus. Ikvienu, kurš vai nu ir sācis kā mājražotājs/amatnieks un nu ir jau „izaudzis”, kā arī tādus nelielus ražotājus, kas strādā, izmantojot dabīgas izejvielas, roku darbu, tradicionālas receptes, ir atklāts, godīgs un neliels pārtikas uzņēmums vai amatnieks, kam noderētu papildus atpazīstamība un mārketinga atbalsts – lainaa ilman luottotietoja.

Projekta autors ir Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju informācijas un atbalsta biedrība.

Mūsu biedrības galvenais mērķis – Izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas – sociālos tīklus un internetu, kā arī masu medijus – apkopot informāciju par Latvijas mājražotājiem, mazajiem ražotājiem un amatniekiem vienotā datu bāzē, ar kuras palīdzību savest kopā pircēju ar ražotāju un veicināt pieprasījumu pēc ražotāju produktiem!

Aicinām ražotājus un amatniekus pievienoties mūsu Biedrībai, saņemot informatīvu mārketinga atbalstu, kas palīdzēs iegūt jaunus klientus un sadarbības partnerus, kā arī realizēt kopīgas idejas!

Aktīvi darbojamies sociālajos tīklos ar lietotāja vārdu „majrazotaji”, kuros informējam par ražotājiem, apkopojam saņemtās ziņas, rosinām uz diskusiju, kā arī veidojam konkursus ar ražotāju produkciju. Esam sasnieguši ievērojamu sekotāju skaitu, kas liecina par interesi un nozares aktualitāti.

Šobrīd veidojam Biedrības mājas lapu – interneta mājražotāju, amatniekuun mazo ražotāju katalogu, kurā ikviens Biedrs varēs ievietot maksimāli daudz informācijas par sevi un savu produkciju – veidojot nelielu „mājas lapu” kopējā katalogā Huiput.fi vai www.latvijasmajrazotaji.lv Mājas lapa šobrīd vēl ir attīstības stadijā un katru dienu tiek papildināta ar informāciju un uzlabota funkcionalitāte. Mājas lapu veidojam pašu spēkiem – par biedru naudas līdzekļiem, taču meklējam arī iespējamus risinājumus finansējuma piesaistei.

Biedri regulāri saņem aktuālo informāciju par tirdziņiem, semināriem un citiem aktuāliem pasākumiem, kuros var piedalīties kā ražotājs, tirgojot savu produkciju vai apgūstot jaunas zināšanas.

Tuvākajā laikā arī mājas lapā būs kalendārs, kurā būs redzami tirdziņi un aktuālie pasākumi.

Mājas lapā un sociālajos tīklos piedāvājam ražotājam izteikties – par savu produkciju, nozari, konkurentiem, vietu tirgū, likumdošanu, citām aktuālām problēmām.

Veidosim dažādus informatīvus

Continue reading