Kontaktinformācija

E-cilvēks SIA

Mazklintis Allažu pagasts Siguldas novads LV-2154 Latvija

Tālruņa numurs: +371 26636969

http://www.e-novads.lv/