Reklāmas iespējas

Ziņu portāls www.e-novads.lv sniedz plašu informāciju par notiekošo Latvijas novados un pilsētās.

Atšķiramies no pārējiem Latvijas ziņu portāliem ar to, ka ziņu sagatavošanā neizmantojam ziņu aģentūras, bet unikālu, Latvijā izstrādātu, sistēmu, kas ļauj operatīvi iegūt jaunumus un publicēt tos portālā un sociālajos tīklos.Tieši tāpat, nemeklējam ziņu materiālu ar saturu, kas www.e-novads.lv padarītu līdzīgu pārējiem portāliem(dzeltenā prese, kriminālziņas, paparacci).

Vidēji dienā mūsu portālā ienāk 400-500 jaunas ziņas, salīdzinājumam ziņu aģentūras Latvijā parasti 150-250.

Sākot ar 2014.gadu www.e-novads.lv strauji attīstās un, pieaugot lasītāju skaitam, vēlamies sniegt tiem vēl plašāku informāciju.

Visu ziņu iedalījums pamatā ir pēc reģioniem, novadiem, pilsētām. Protams, katrai ziņai ir iespējams norādīt arī papildus iedalījumus, kas būs sekundāri, pie tam to skaits nav ierobežots.

Vēlamies aicināt uz sadarbību un izmantot šādu ziņu pasniegšanas veidu, lai informētu arī par jūsu produktiem un pakalpojumiem.

Informācijai par jūsu produktiem vai pakalpojumiem var būt dažādi izpildījumi, sākot ar baneriem, līdz par rakstiem vai pat atsevišķām sadaļām portālā.

Reklāmas baneru attēlojums portālā ir unikāls salīdzinājumā ar citu ziņu portālu piedāvāto – tas ļauj banerus iedalīt zonās, kuras savukārt var norādīt attēlot visā portālā vai arī atsevišķās sadaļās, to norādot. Piemēram, jūsu produkts vai pakalpojums pamatā ir orientēts uz Siguldas, Inčukalna un Garkalnes novadiem – attiecīgi, baneriem var uzstādīt nosacījumu, parādīties ziņu lasītājiem tikai pie šo novadu ziņām.

Ziņu portāls ir tehniski izveidots, lai būtu ērti lietojams gan uz datora, planšetdatora, gan arī mobilajos telefonos un citās ierīcēs, kas spēj to lietotājam piedāvāt interneta mājaslapu lasīšanu(piem, Smart TV)

Tāpat, dažādu produktu un pakalpojumu popularizēšanā, veicam dažādus konkursus ziņu portālā un sociālajos tīklos.

www.e-novads.lv pārdod reklāmas vietas portālā pēc CPM modeļa. Tas nozīmē, ka reklāmdevējiem ir iespēja iegādāties noteiktu skaitu reklāmas kontaktu ar potenciālajiem klientiem.

Šāds reklāmu attēlošanas veids nodrošina efektīvu tās nogādāšanu potenciālajam reklāmdevēja klientam, jo var iegādāties pat nelielu skaitu parādīšanas reižu un uzstādīt nosacījumu – attēlot reklāmu tikai tajās rakstu kategorijās, kas vistuvākās lasītājam. Piemēram, reklāmdevējam Siguldā ir svarīgāki klienti no tuvākās apkārtnes (norādot reklāmas attēlošanu pie Siguldas, Krimuldas, Inčukalna, Līgatnes, Sējas un Mālpils novadiem, informācija parādīsies tikai tiem, kas lasīs ziņas no šiem novadiem).

Standarta izmaksas:

lielie baneri – 2EUR par 1000 parādīšanas reizēm

mazie baneri – 1EUR par 1000 parādīšanas reizēm

baneriem var tikt piemērota arī mēneša maksa – 50EUR vai 25EUR mēnesī par attēlojumu apakšsadaļā(pilsēta, reģions, novads), rotācijā līdz 5baneriem sadaļā, izņemot sākumlapu

lielie baneri visā portālā visu mēnesi – 1000EUR, rotācijā līdz 10 baneriem

mazie baneri visā portālā visu mēnesi – 500EUR, rotācijā līdz 10 baneriem

reklāmraksta ievietošana – 5EUR

konkurss lasītājiem – 25EUR, + jūs nodrošiniet balvu vai balvas

atsevišķa sadaļa portālā – 200EUR + 1EUR par katra raksta ievietošanu tajā

lielais baneris+2 sānu baneri, kas kopā veido fonu ziņu portālam – 1000EUR nedēļā

Minimālais pasūtījums ir 10EUR vērtībā.

Ja pasūtījums pārsniedz 2000EUR mēnesī, tad cenas tiek rēķinātas individuāli, kā arī pakalpojums tiek piemeklēts, lai būtu pēc iespējas efektīvāks klientam.

Ir protams ļoti daudz un dažādi citi risinājumi, esam atvērti sadarbībai un izveidot arī specifiskus, klienta vēlmēm piemērotus.

Mūsu atbalstīto projektu un pasākumu informācija tiek publicēta bezmaksas!

Mūsu kontaktinformācija šeit.