Sadarbība

Ziņu portāls www.e-novads.lv ir viens no nedaudzajiem, kas galvenokārt publicē ziņas par Latvijas novados un pilsētās notiekošo.

Ja ir idejas vai ieteikumi un vēlme sadarboties ar www.e-novads.lv, tad lūdzu rakstīt uz 

Esam gatavi un atvērti sadarbībai gan ar valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, gan arī ar privātajiem uzņēmumiem un organizācijām, tai skaitā NVO un politiskajām partijām.

www.e-novads.lv aicina pievienoties un aktīvi līdzdarboties satura veidošanā arī kļūstot par viedokļu autoru, info sūtīt uz  ar norādi “Viedoklis”