Seko mums sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.lv


Dievs mums ir devis brīnišķīgu balvu: redzēt, dzirdēt un pilnvērtīgi kustēties. Ik dienas steigā skrienot mēs neaizdomājamies, kā ir tad - ja neredz, nedzird vai nevar paiet. Pilsētas teritorijā ir valsts, pašvaldības iestādes un citas sabiedriskas iestādes, ko vēlas apmeklēt arī mūsu līdzcilvēki, kam lielākā vai mazākā mērā liegta šī dieva dāvana. Līdz ar to katram ir vērts aizdomāties un nodrošināt pieejamību arī viņiem. Darīsim plašāku pieejamības telpu visiem. Daugavpils pilsētas domē vērsās ar iesniegumu pilsētas iedzīvotāja ar redzes traucējumiem…
Francijas vēstniecības kultūras atašejs Žans Luī Lepretrs 1. septembrī pārstāj pildīt savus pienākumus un dodas prom no Latvijas. 25. augustā viņš apmeklēja Daugavpili, lai tiktos ar kultūras darbiniekiem un pateiktu paldies par veiksmīgo sadarbību un ieinteresētību. Viņš Daugavpilī bija biežs viesis, organizēja virkni interesantu pasākumu, mākslinieku viesošanos, Daugavpils kultūras darbinieku braucienu uz Orleānu, cieša sadarbība viņam bija arī ar Daugavpils Universitāti.  Žans Luī Lepretrs tikšanās laikā ar Daugavpils Domes priekšsēdētājas 1. vietnieku Vitāliju Azareviču uzsvēra, ka centīsies nepārtraukt saikni ar…
Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze, reģistrācijas Nr.90000519196, juridiskā adrese Latgales iela 88, Rēzeknē, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres vizuālie materiāli Romas katoļu baznīcas būvniecībai Poligona ielā 35A, Daugavpilī (kad.Nr. 0500 032 0615) Projektētājs – SIA “Rēzeknes būvprojekts”, reģistrācijas Nr.LV42403019677, juridiskā adrese Zemnieku iela 16a-2a, Rēzekne, LV-4601, tālrunis 64633886, e-pasts – . Informatīvie materiāli no 2011.gada 26.augusta līdz 2011.gada 23.septembrim apskatāmi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā,…
Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 15:39

Daugavpils teātrim jauni vadītāji

Informācijas avots:
25. augustā Daugavpili apmeklēja kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Pirmā tikšanās bija Daugavpils Domē, kur ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu un 1. vietnieku Vitāliju Azareviču apsprieda Daugavpils teātra likteni. Ministre informēja par situāciju teātrī, kas esot kritiska, tika pārrunāti jautājumi par pašvaldības iespējām iesaistīties situācijas uzlabošanā. Kopējie Daugavpils teātra parādi ir apmēram 127 tūkstoši lati. Lielākā daļa ir nodokļu parādi. Tikšanās laikā ar Domes vadību ministre runāja par pašvaldības soļiem. Pašvaldības vadītāji apliecināja savu gatavību palīdzēt ar komunālo jautājumu risināšanu, nama…
2011.gada 30.augustā plkst.10.00 notiks jaunās Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Gaismas bibliotēkas atvēršanas svētki.      Bibliotēka izvietota Ruģeļu pirmskolas izglītības iestādes ēkā, Gaismas ielā 9. Bibliotēkai ir nodrošināta atsevišķa ieeja, bibliotēkas telpās izveidota informācijas zona gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jaunā bibliotēka pildīs kultūras, informācijas un saskarsmes centra funkcijas Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem.      Bibliotēkā ir iespēja saņemt literatūru, iepazīties ar jaunāko periodiku latviešu un krievu valodās, izmantot bezmaksas pieeju internetam un datoriem, lietot bezvadu internetu, datubāzes, noskatīties jaunākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv,…
Šodien, 24. augustā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri - lielo pilsētu vadītāji - tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, lai pārrunātu pilsētām aktuālākos jautājumus un vienotos par regulārām tikšanās reizēm un sadarbību pilsētām nozīmīgu jautājumu risināšanā. LLPA informēja prezidentu par situāciju vairākos būtiskos jautājumos un abpusēji vienojās aktīvi sadarboties, lai uz konstruktīvu diskusiju un pilsētu sniegto priekšlikumu pamata tiktu risināti valsts attīstībai svarīgi jautājumi.   Aktuālākais jautājums tikšanās laikā bija Eiropas Savienības (ES) fondu apguve un Latvijas gatavība valsts…
Šonedēļ notiek skolu pieņemšana. Komisija izvērtē skolu ēku gatavību mācību procesam. Pilsētas skolās tiek realizēts ēku renovācijas projekts. 1. septembrī  skolās darbi bija jāpabeidz. Diemžēl, ne visur būvfirmas spēj nodot objektus laicīgi. Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs apliecināja, ka mācību process sāksies visās skolās kā ierasts, bet būvfirmu darbs tiks ļoti stingri kontrolēts, lai pēc iespējas ātrāk darbi tiktu pabeigti. Vitālijs Azarevičs informēja, ka visi iekšējie darbi, ko veica pašas skolas ir paveikti, skolu telpas ir pilnīgā gatavībā uzņemt…
2011.gada 24.augustā AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu par Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovāciju ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros. Ar atklātā konkursa paziņojumu par līgumu var iepazīties  Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/iubsearch/sps/1 un ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties AS " Tramvaju uzņēmums" mājas lapā: http://www.tramvajs.daugavpils.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m2102&lng=0.      Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks…
Trešdiena, 24 Augusts 2011 14:59

Par akciju „Paēdušai Latvijai” Daugavpilī

Informācijas avots:
No 2010. gada februāra līdz 2011. gada jūlijam Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA” kopā ar portālu www.ziedot.lv  un ar reģionālām labdarības organizācijām visā Latvijā piedalījās akcijā „Paēdušai Latvijai” Ģimenēs ar bērniem, kurās kāds no strādājošajiem ir zaudējis darbu, pašvaldība nav piešķīrusi trūcīgās ģimenes statusu, ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu (Ls 167uz 1 cilvēku) bija iespēja saņemt pārtikas paku. Bija izdotas 1549 pārtikas pakas. 2011.gada augustā biedrība pārstāj darboties šajā akcijā Daugavpilī, pamatojoties uz paku saņēmēju pasivitāti. Biedrības „ODIN/VITA” vadītāja Nataļja…
Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:00

Daugavpils Universitātē tiekas Eiropas zinātnieki

Informācijas avots:
23. - 27. augustā Daugavpils Universitātē pulcējušies Eiropas karabidologi (zinātnieki, kas pēta skrejvaboles), lai piedalītos 15. Eiropas karabidologu sanāksmē. 23. augustā sanāksmi atklāja Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis. Eiropas zinātniekus Daugavpilī sveica Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. “Mēs lepojamies ar savu pilsētu, ar bagāto kultūras mantojumu un seno vēsturi. Man ir patiess prieks par to, ka Daugavpils pašvaldībai ir izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Daugavpils Universitāti. Tas ir svarīgi, jo Universitāte ir liels izglītības, zinātnes, pētnieciskais centrs, kas ir visas pilsētas…